Rien Bartelen  
     
     
 

Rien Bartelen slaat in de band de grote trom (zonder bladmuziek) en is daarin een echte meester. Hij beheerst zijn instrument zo goed dat hij het slapend kan bespelen.

Hij slaat niet alleen met de trommelstok, maar hij zwaait ook de scepter in de band. Rien vervult de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester en bezoekt ook gebruikelijk de vergaderingen in Roosendaal die voor de band van belang zijn. Hij kan hiervoor nog steeds tijd vrijmaken tussen het biljarten, kastelein spelen, tuinieren en bierproeven in.

Rien is als VUTter toch een heel druk bezet persoon.