Tonny Hopstaken  
     
     
 

Tonny Hopstaken, oftewel "Polleke", is met een korte tussenpose vrijwel altijd lid geweest van de band. Tegenwoordig slaat hij de kleine trom.

Hij maakte bij de repetities wel gebruik van hele speciale "bladmuziek". Waar zijn die blaadjes eigenlijk gebleven? (volgens mij wegbezuinigd)

En keer per jaar speelt hij gastheer voor alle leden van de band, met hun echtgenotes en kinderen, bij de jaarlijkse barbecue.